Редакционна колегия

Редактори

Д-р Ивелина Стоянова (главен редактор)
Институт „Науки за глухите хора“; Институт за български език

Д-р Славина Лозанова (зам. главен редактор)
Институт „Науки за глухите хора“; Нов български университет

Проф. д-р Неда Балканска
Софийски университет

Д-р Светослава Съева
Югозападен университет

Членове / рецензенти