Текущ брой

През май 2021 година публикуваме пилотния брой на списанието, който е посветен на официалните политики, свързани с въвеждането на жестовия език.